Làng nghề làng cổ

Nghề dệt chiếu Cù Du

Tự điễn Tiếng Việt, NXB – KHXH – HN và Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức, NXB – Khai Trí – SG không có chữ này, Hán Việt tự điển của Đào Duy Anh, Đại Nam Quốc âm tự vị của Huỳnh Trịnh Của. Tự điển Hán Việt thông dụng của Lạc Thiện v.v… cũng không có.

 

Làng nghề truyền thống An Nhơn

Làng nghề truyền thống An Nhơn

Nhân dịp VTV Phú Yên về làm phóng sự nghề gốm cổ truyền ở làng nghề truyền thống An Nhơn, xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Tôi đã hướng dẫn các phóng viên đến làng nghề để tác nghiệp.

 
 

<< 123 >>