Tin du lịch

Du lịch Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Du lịch Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Hướng tới mục tiêu phát triển một ngành du lịch bền vững mang thương hiệu Việt Nam, Tổng cục Du lịch Việt Nam đang hoàn thiện đề án “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và Tầm nhìn 2030;”

 

Doanh thu dịch vụ du lịch tăng trưởng cao

Doanh thu dịch vụ du lịch tăng trưởng cao
Sáu tháng đầu năm 2011, các khu du lịch, các điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã đón và phục vụ gần 7 triệu lượt khách du lịch, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó khách quốc tế là 121.420 lượt, tăng 20,7% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 1.377 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2010.
 

Đẩy mạnh quảng bá, xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch

Đẩy mạnh quảng bá, xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch
Tiềm năng và những lợi thế của du lịch đã và đang tạo nên bộ mặt mới cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Tuyên Quang. Xác định đây là một trong những ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, năm 2011 các ngành, các cấp và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang đẩy mạnh việc quảng bá, xúc tiến, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo đòn bẩy cho du lịch Tuyên Quang phát triển.
 

Các loại hình team building

Các loại hình team building
Team building mang lại lợi ích theo từng cách nhìn nhận - mỗi cá nhân đều khám phá sức mạnh từ trước đến nay vẫn tiềm ẩn trong chính mình, mỗi người lãnh đạo đều nhìn thấy trước những yếu tố tạo nên thành công của tổ chức mình phụ trách.
 
 

<< 12...678 >>