Thông tin khách sạn

Khách sạn 347

 

Hạng khách sạn: đạt tiêu chuẩn

- Địa chỉ: 347 Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa

- Điện thoại: 057.827826

-Fax: 057.823663

- Số phòng: 16

- Giá phòng: 200.000 VND - 250.000 VND

Điện thoại: Liên hệ

Địa chỉ: 347 Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa

Dịch vụ khách sạn bao gồm :

 
 

  Các tin liên quan: