Thông tin nhà xe

BÌNH PHƯƠNG

1
Sông Cầu Sông Cầu
Loại 1: 270,000
Giường nằm: 300,000
2
Sơn Hòa Sơn Hòa
Loại 1: 270,000
Giường nằm: 300,000
3
Sông Hinh Sông Hinh
Loại 1: 270,000
Giường nằm: 300,000
4
Tuy Hòa Tuy Hòa
Loại 1: 250,000
Giường nằm: 280,000

Điện thoại: 057 3826632

Địa chỉ: 2/7 Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

 
 

  Các tin liên quan: